Proud To Belong

Proud To Belong

GIRL SCOUT DAISY IRON-ON PATCH

GIRL SCOUT DAISY IRON-ON PATCH

$2.00

 

BROWNIES ARE THE BEST! SEW-ON PATCH

BROWNIES ARE THE BEST! SEW-ON PATCH

$1.25

 

BROWNIES CAN DO ANYTHING SEW-ON PATCH

BROWNIES CAN DO ANYTHING SEW-ON PATCH

$1.50

 

I LOVE BROWNIES LADY BUG IRON-ON PATCH

I LOVE BROWNIES LADY BUG IRON-ON PATCH

$2.00

 

GIRL SCOUT JUNIOR IRON-ON PATCH

GIRL SCOUT JUNIOR IRON-ON PATCH

$2.00

 

GIRL SCOUT JUNIOR SEW-ON PATCH

GIRL SCOUT JUNIOR SEW-ON PATCH

$1.50

 

CADETTES ARE AMAZING SEW-ON PATCH

CADETTES ARE AMAZING SEW-ON PATCH

$1.50

 

STEP IT UP SENIORS SEW-ON PATCH

STEP IT UP SENIORS SEW-ON PATCH

$0.99

 

GIRL SCOUT SENIOR SEW-ON PATCH

GIRL SCOUT SENIOR SEW-ON PATCH

$1.25

 

AMBASSADORS ARE GREAT SEW-ON PATCH

AMBASSADORS ARE GREAT SEW-ON PATCH

$0.99

 

GIRL SCOUT AMBASSADOR SEW-ON PATCH

GIRL SCOUT AMBASSADOR SEW-ON PATCH

$1.50

 

GIRLS CAN DO ANYTHING IRON-ON PATCH

GIRLS CAN DO ANYTHING IRON-ON PATCH

$1.99

 

GIRL SCOUT SUNDAY SEW-ON PATCH

GIRL SCOUT SUNDAY SEW-ON PATCH

$1.50

 

GIRL SCOUT SHABBAT SEW-ON PATCH

GIRL SCOUT SHABBAT SEW-ON PATCH

$1.50

 

GIRL SCOUT SABBATH SEW-ON PATCH

GIRL SCOUT SABBATH SEW-ON PATCH

$1.50

 

LEADING THE WAY JULIETTE LOW SEW-ON PATCH

LEADING THE WAY JULIETTE LOW SEW-ON PATCH

$1.25

 

INVITE A FRIEND SEW-ON PATCH

INVITE A FRIEND SEW-ON PATCH

$1.25

 

INVESTITURE CANDLE IRON-ON PATCH

INVESTITURE CANDLE IRON-ON PATCH

$2.00

 

MY 1ST YEAR IRON-ON PATCH

MY 1ST YEAR IRON-ON PATCH

$2.00

 

REDEDICATION FLOWER POTS IRON-ON PATCH

REDEDICATION FLOWER POTS IRON-ON PATCH

$2.00

 

VOLUNTEERS GIVE FROM THE HEART SEW-ON PATCH

VOLUNTEERS GIVE FROM THE HEART SEW-ON PATCH

$1.50

 

THANK YOU VOLUNTEERS IRON-ON PATCH

THANK YOU VOLUNTEERS IRON-ON PATCH

$2.00

 

TRADITIONAL TREFOIL PATCH

TRADITIONAL TREFOIL PATCH

$11.99

 

ONCE A GIRL SCOUT-ALWAYS A GIRL SCOUT COLLECTABLE PATCH

ONCE A GIRL SCOUT-ALWAYS A GIRL SCOUT COLLECTABLE PATCH

$11.99

 

I LOVE GIRL SCOUTS TREFOIL IRON-ON PATCH

I LOVE GIRL SCOUTS TREFOIL IRON-ON PATCH

$2.00

 

I LOVE GIRL SCOUTS RAINBOW SEW-ON PATCH

I LOVE GIRL SCOUTS RAINBOW SEW-ON PATCH

$1.25

 

MAKE NEW FRIENDS ELEPHANT SEW-ON PATCH

MAKE NEW FRIENDS ELEPHANT SEW-ON PATCH

$1.25

 

LEADERS  INSPIRE EMBROIDERED PIN

LEADERS INSPIRE EMBROIDERED PIN

$1.75

 

PARADE DAY SEW-ON PATCH

PARADE DAY SEW-ON PATCH

$1.25

 

I LOVE GIRL SCOUT BROWNIES SELF-ADHERING FUN PATCH

I LOVE GIRL SCOUT BROWNIES SELF-ADHERING FUN PATCH

$2.50

 

LEADER ALL-STARS EMBROIDERED PIN

LEADER ALL-STARS EMBROIDERED PIN

$1.75

 

LEADER'S DAY IRON-ON PATCH - CELEBRATE ON APRIL 22

LEADER'S DAY IRON-ON PATCH - CELEBRATE ON APRIL 22

$2.50

 

WE LOVE GIRL SCOUTS SELF-ADHERING FUN PATCH

WE LOVE GIRL SCOUTS SELF-ADHERING FUN PATCH

$2.50

 

THANK YOU! VOLUNTEER IRON-ON PATCH

THANK YOU! VOLUNTEER IRON-ON PATCH

$2.50

 

JUNIOR SELF-ADHERING FUN PATCH

JUNIOR SELF-ADHERING FUN PATCH

$2.50

 

BFF GIRL SCOUTS SEW-ON PATCH

BFF GIRL SCOUTS SEW-ON PATCH

$1.75

 

MAKE NEW FRIENDS CATERPILLARS SEW-ON PATCH

MAKE NEW FRIENDS CATERPILLARS SEW-ON PATCH

$1.50

 

LEADERS HAVE HEART EMBROIDERED PIN

LEADERS HAVE HEART EMBROIDERED PIN

$1.75

 

TREFOIL EMBROIDERED PIN

TREFOIL EMBROIDERED PIN

$1.75

 

VOLUNTEERS MAKE THE WORLD GO ROUND SEW-ON PATCH

VOLUNTEERS MAKE THE WORLD GO ROUND SEW-ON PATCH

$1.75